HELSENORGE
INNOVASJON:

Marie har funnet opp en ny måte å lette innsettelse av urinkateter hos kvinner

Sykepleier Marie Steinfjell (30) skal utvikle sin ide for å lette innsettelse av urinkateter på kvinner. Allerede er hun frikjøpt en dag i uka, og har nylig fått ferske innovasjonsmidler fra Helse Nord. 

Marie Steinfjell
- Det er veldig spennende, nå begynner det å bli artig! Jeg får lov til å starte!
Oppfinnelsen hennes skal gjøre det enklere både for helsepersonell og for pasienten å få innlagt urinkateter. Ideen fikk hun på jobb som sykepleier ved medisinsk avdeling på Mo. Det er mange pasienter som kan få nytte av denne ideen – ikke bare på Helgeland. Nå skal hun jobbe mot å få patent på ideen. 

- Vi er litt dømt til å mislykkes i prosedyren ved innleggelse av urinkateter på kvinner pga. tidspress og forskjellig anatomi hos kvinner, ideen min skal hjelpe oss å få dette til, forklarer Marie.

Mer informasjon om selve ideen kan ikke røpes nå før patentet er sikret. Hun har allerede en skisse som et designbyrå i Bodø har hjulpet henne med å lage, og nå skal hun finne ut av alt det andre. Er det et marked for ideen? Hva skal det lages av? Vil det fungere? Får hun produktet godkjent til bruk i behandling? Marie er i første omgang frikjøpt for to år framover. Målet er å ha søkt om patent før de to årene er omme, og kanskje ha en prototype på plass.

- Skal du teste ut produktet på pasienter i avdelingen?
- Vi får se! Det er alt dette jeg nå må finne ut av. Det er veldig spennende, nå begynner det å bli artig! Jeg får lov til å starte! 

Marie er født og oppvokst på Alteren i Rana, hun har mann og tre barn fra 3 til 10 år. Hun startet i jobben som sykepleier på medisinsk avdeling i 2015. Sykepleieren er ikke redd for å utfordre seg selv. På Grunderuka Helgeland var Marie med på en pitchekonkurranse foran en jury av næringslivsledere. Her fikk hun tre minutter til å snakke om sin ide. Det var hun litt nervøs for.
- Jeg er ikke noe glad i å snakke foran folk, men det er vel litt derfor jeg gjør det også. Det var en god erfaring å ta med videre, smiler Marie.

Nå ser hun framover.
- Jeg har en plan, og jeg får god hjelp fra mange. Jeg er veldig glad for å være frikjøpt av Helgelandssykehuset, og for all hjelp fra Herald (Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef). 

- Er du en nysgjerrig person?
- Ja. Jeg må alltid strekke meg for å bli bedre. Vi kan aldri slutte å forbedre oss, mener Marie. 

- Hvor er du om ti år?
- Forhåpentligvis jobber jeg som sykepleier fortsatt, det er jobben min – det er det jeg liker å gjøre. 


Les mer om forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset