Helgelandssykehuset Mo i Rana og Rana kommune inviterer til dialogmøte

Invitasjonen går ut til alle fastleger i Rana kommune, Rødøy kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Hemnes kommune - merk av 19. april i kalenderen!

Dialog
 

​Dato:  Torsdag 19.4.2018
Klokkeslett: 18.00 – 21.00
Sted:  Helgelandssykehuset Mo i Rana, møterom v/kantina

Påmelding sendes til Tonje Bjørkås innen mandag 16. april

Det serveres varm mat ved oppstart av møtet.

Målet med møtet er å få styrket samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Fra Helgelandssykehuset vil det møte leger og spesialister fra både Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det blir holdt korte innledninger til hvert punkt på agendaen, og det blir satt av godt med tid til dialog og diskusjon.

Agenda:

1.   Kort presentasjon fra de tre sykehusenhetene 

  • Dagens status og tjenestetilbud
  • Utfordringsbildet

2.   Psykiatri

  • Henvisningspraksis og avvisninger

3.   Samhandling rundt medikamenthåndtering  

4.   Gjestepasienter   

5.   Åpen post (60 min)


Velkommen!

Med vennlig hilsen
Beate Aspdal, enhetsdirektør Helgelandssykehuset Mo i Rana  og Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune