Helgelandssykehuset Mo i Rana og Rana kommune inviterer til dialogmøte 14. juni

Invitasjonen går ut til alle fastleger i Rana kommune, Rødøy kommune, Lurøy kommune, Nesna kommune og Hemnes kommune. Møtet som var oppsatt i april fikk for få påmeldte. I tillegg er det gjort endringer i agendaen etter innspill fra fastleger.

Dialog