HELSENORGE

Erfaringskonferansen Rørosprosjektet

Røros kommune og Klinikk for- akutt og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital inviterer til erfaringskonferanse på Røros i januar 2022. Det vil bli mulig å følge konferansen digitalt. De vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester.

Ambulansebil og ambulansepersonell
Foto fra Erfaringskonferansen Røros: https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/erfaringskonferansen/ 

​Hvem er konferansen for:​​

- Vi tror at du vil få presentert og diskutert tema som berører og vil engasjere de fleste av ansatte ​og ledere i helsetjenesten i begge forvaltningsnivåene, samt politiker lokalt og sentralt.  Konkrete erfaringer vi har gjort oss i prosjektet vil understøtte utfordringene og forhåpentligvis gi inspirasjon til å begi seg​ ut i egne tjenesteutviklingsprosjekter.

Les mer og meld deg på ​​konferansen: