Akutt behandling av ustabile - Ewa Ness

Presentasjonen som psykiater Ewa Ness holdt i møteserien for fastleger i februar finner du her. 

Det ble gjennomført samarbeidsmøter mellom fastleger og leger i primærhelsetjenesten og klinikere i Helgelandssykehuset i Mosjøen og Mo i Rana hhv 19. og 21. februar.  I den forbindelse ble psykiater Ewa Ness invitert til å holde kurs om akutt behandling av ustabile.  

Ewa Ness er leder av Psykiatrisk Legevakt, Oslo Universitetssykehus og inngår i direktørens stab samme sted.  I tillegg er hun seniorrådgiver Statens Helsetilsyn, og har arbeidet spesielt med forebygging av selvmord, blant annet gjennom utarbeiding av nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Det var god deltakelse disse to dagene, og det var også lagt til rette for deltakelse via Skype.