Åpningstider julen 2020

Åpningstider i jula 2020.

Akuttjenester i psykiatri

Ambulant akutteam tilbyr vurderinger av akuttpsykiatriske problemstillinger på dagtid på Helgeland. Tilbudet fins i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Alvorlige akutte tilstander ivaretas av Nordlandssykehuset som har ø-hjelps plikt.

Kontakttelefon:  75 12 50 00 (ambulant akutteam og vaktordning)

Vaktordning har lege som forvakt, med spesialist i psykiatri i bakvakt.

  • Ivaretar akutthenvendelser fra legevaktsleger på Helgeland, og somatiske avdelinger i HSYK.
  • Krise-/akuttinnleggelser for voksne i psykiatrisk døgnavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana DPS (6 senger).
  • Pasienter som vurderes for tvang, ikke er samtykkekompetente, har stor uro, voldsrisiko eller er akutt suicidal, skal legges inn ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Kontakttelefon: (ambulant akutteam og vaktordning)

Uke 52 og 53: man-ons: Kl. 08.00 – 15.30, tor: Kl. 08.00 – 12.00 (ambulant akutteam)
Uke 52 og 53: man-ons: Kl. 15.30 – 23.00, innleggelse senest kl. 21.00 (vaktordning)
Uke 52 og 53: tor-søn: Kl. 12.00 – 20.00, innleggelse senest kl. 18.00 (vaktordning)

Rusenheten Mo i Rana

Rusavdelingen holder stengt fra 23.12.20 – 04.01.20. Henvisninger til TSB vil bli behandlet som normalt.

Kirurgisk avdeling enhet Mosjøen

Kirurgisk 5-dagers post har stengt i julen, f.o.m. 24.12-03.01. Ø-hjelp håndteres som normalt, urolog er tilstede i hele perioden.

Øyepoliklinikken Mosjøen

Øyepoliklinikken har stengt fra 18.12.20- 04.01.2. Henvisninger vurderes som vanlig, og ø-hjelp tas imot av Nordlandssykehuset i denne perioden.