HELSENORGE

Audiograf på plass i Mosjøen

Siren Børseth er ansatt som ny audiograf i Mosjøen i 100 % stilling. Ved Helgelandssykehuset har vi audiograftilbud på alle tre enheter.

Siren Børseth

Siren Børseth

Fra uke 12 er Siren Børseth i full gang med poliklinikken i Mosjøen.

Det er per 23. mars 2021 tre audiografer i Sandnessjøen, tre audiografer i Mo i Rana og en audiograf i Mosjøen, alle er faste 100% stillinger.

Audiografene utfører hørselsutredning av barn og voksne, screening av nyfødte og tilpasser høreapparat til voksne og barn over 16 år.

Audiografene tar avstøp til støpte propper.

Audiografene kan hjelpe med søknader av hørselstekniske hjelpemidler. Vi samarbeider med hørselskontakter i kommunen for tilrettelegging av hjelpemidler i hjemmet.

Vi tar i mot henvisninger elektronisk og per post av fastleger og andre helseinstanser.