Bytte av operatør i ambulanseflytjenesten 1. juli 2019

Like etter midnatt, mandag 1. juli, overtar flyselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock) flyberedskapen ved alle våre sju ambulanseflybaser. Da blir alle ambulanseflyene skiftet ut med nye. Samtidig skal 91 av dagens piloter i Lufttransport AS bytte arbeidsgiver og starte i Babcock.

​For å sikre tilstrekkelig kapasitet og nok beredskap fra 1. til 12. juli setter Babcock inn to reservefly med egne mannskap, samt et jetfly og et propellfly fra Sverige med svensk mannskap og sykepleiere med norsk autorisasjon.

Les mer på Luftambulansetjenestens nettsider

Fra søndag 30. juni til mandag 15. juli vil det hver dag ca. kl. 09.00 bli lagt ut oppdatert informasjon om ambulanseflysituasjonen på nettsiden til Luftambulansetjenesten HF (se: http://www.luftambulanse.no under fanen AKTUELT, Status ambulansefly).