HELSENORGE

Endring i det geriatriske tilbudet

Grunnet endring i bemanningssituasjoner ser vi oss nødt til å avslutte tilbudet om fallutredning ved geriatrisk poliklinikk Mo i Rana. Vi vil gjennomføre undersøkelsene på de som allerede står på ventelisten, men vil ikke akseptere nye henvisninger. Vi vil fortsette med kognitiv utredning, legemiddelgjennomgang og subakutt funksjonstap.