HELSENORGE

Fallutredning ved medisinsk poliklinikk Mo i Rana

Tilbudet ved geriatrisk poliklinikk, en del av medisinsk poliklinikk Mo i Rana, gjelder også tverrfaglig fallpoliklinikk. 

De som er aktuelle for vurdering ved poliklinikken er eldre hjemmeboende (> 65 år), med:

  • Falltendens, dvs ett eller flere fall siste 3 måneder
  • Synkope 
  • Pasienter med mange medisiner
  • Pasienter med gangvansker

Målsettingen er å forhindre ytterligere fall og brudd/skader.
Henvisning sendes på vanlig måte til geriatrisk poliklinikk Mo i Rana.