Gruppetilbud ved BUP Sandnessjøen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Sandnessjøen har flere gruppetilbud for barn, ungdom og voksne. Les mer om gruppetilbud "De urolige årene" (DUÅ), ADHD-gruppe, dialektisk atferdsterapi (DBT) og Bergen 4-day treatment (B4DT), sistnevnte med hele Helgeland som nedslagsfelt.

gruppe
Byr foreldrerollen på utfordringer som det hadde vært godt å drøfte med andre? Barn fødes jo ikke med bruksanvisning.

"De utrolige årene" (DUÅ)

DUÅ, «De utrolige årene» er et behandlingsprogram som går over 16 uker, og som retter seg mot foreldre som sliter i samspillet med egne barn, og hvor barnet har pågående vansker med å regulere eget samspill med omgivelsene. Dette kan fremkomme som trass, grenseutprøvende atferd og emosjonell regulering.

Vi har to grupper; en for foreldre med barn mellom 3-6 år, og en for foreldre med barn mellom 6-12 år. Ny gruppe har oppstart hos oss i uke 2 i 2020, for aldersgruppen 6-12 år.

Tilbudet er lagt opp slik at det er en samling i uka; fortrinnsvis mandager, og varer to timer hver gang. Mellom samlingene skal foreldrene trene på varig endring av måten de kommuniserer med barnet på, slik at samspillsvanskene over tid reduseres eller blir borte. Det gis fortløpende veiledning mellom samlingene av behandlere kvalifisert i metoden. Formålet med gruppetilbudet er å redusere negativt samspill mellom foreldre og barn i familier hvor barnet sliter med samspillsvansker.
For å starte en gruppe er vi i behov av 6-8 familier, og vi trenger hjelp til å reklamere for tilbudet. Hvis noen som leser dette kjenner familier som sliter, så tips gjerne om vårt tilbud.

Henvisning må komme fra fastlege eller Barneverntjeneste.

Kontakt Bup på telefon 65 450, og spør etter Runi eller Oddgeir for ytterligere info om opplegget.

ADHD-kurs

ADHD-gruppe for foreldre og pårørende med barn og unge som har fått diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ ADD) er et tilbud vi gir to ganger hvert år; vår og høst. Det gis i form av undervisning over totalt fire dager, med tre timers varighet hver gang. Kurset fokuserer på å gi foreldre og pårørende mer kunnskap om diagnosen med tanke på fungering, utvikling og eventuelle samspillsutfordringer, samt rettigheter, medikamentell behandling og samarbeid skole-hjem.

Henvisning må sendes via fastlege eller Barneverntjeneste, med ønske om deltakelse i ADHD-gruppe.

Les mer om vår behandling for ADHD barn og unge

ungdom
Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsmetode som passer for ungdom som opplever mye ustabilitet i livet. Slik ustabilitet kan vise seg på mange områder:

  • Manglende styring med følelser, som f.eks. hyppige humørsvingninger og sinneutbrudd
  • Problemer i forhold til andre mennesker, som f.eks. at du ofte kommer i konflikt med andre eller er overdrevent redd for å bli avvist
  • Problemer med seg selv, f.eks. ustabil selvoppfatning/ identitet eller følelse av tomhet
  • Manglende kontroll med atferd, som f.eks. selvskading, selvmordsforsøk eller impulsive handlinger
  • Manglende styring av tanker, som f.eks. paranoiditet, fjernhet/ at man faller ut, eller svart-hvitt tenkning
Målet med DBT er at ungdom skal få hjelp til å skape seg et liv som er verdt å leve.

Det er et krav at foreldre deltar sammen med sin ungdom. Ungdommen må også forplikte seg til deltakelse i DBT for oppstart. Behandlingsopplegget strekker seg og seks måneder med ukentlige samlinger på 1 ½ time, og inneholder fire moduler. Formålet er læring av nye og mer hensiktsmessige strategier for hvordan håndtere livet og sine omgivelser. Behandlingen forutsetter også ukentlige individualsamtaler med behandler.

Henvisning må komme fra fastlege eller Barneverntjeneste.
Kontakt Bup, og spør etter Oddgeir eller Hilde Mari for ytterligere informasjon om tilbudet.

Les mer om behandlingen DBT ungdom
 

Bergen 4 day-treatment (B4DT)

BUP har gleden av å tilby Bergen 4 day-treatment (B4DT), som er et intensivt behandlingsopplegg for ungdom og voksne med angstplager. Opplegget er under implementering, og første gruppe skal etter planen gjennomføres andre uken av februar 2020. Første gruppe er for folk med diagnostisert klinisk panikklidelse, men flere diagnosekategorier for behandling vil komme i løpet av 2020.

Henvisning til tilbudet må komme fra fastlege eller Barneverntjeneste.
Kontakt B4DT-teamet ved Bup; Maiken Lunderøy eller Runi Sparby for nærmere informasjon om detaljer.