Har du pasienter i LAR-behandling?

1.februar 2019 starter en nasjonal prisavtale på legemidler til LAR-behandling. Alle pasienter som ikke allerede bruker førstevalg skal vurderes for bytte innen 30.april neste år.

​For første gang er det gjennomført et nasjonalt anbud på legemidler til LAR-behandling. Anbudet er gjort av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler og avtalen har oppstart 1. februar 2019.

Byttet av medisin skal skje hos legen. Det innebærer at fastlege kaller aktuelle LAR-pasienter inn til ny time, og skriver ut ny resept på det rimeligste legemiddelet. Resepten på det gamle legemiddelet må annulleres.

Anbudsvinnere i anbudet er:

  • På metadon mikstur er førstevalg Metadon Nordic Drugs mikstur.
  • På buprenorfin sublingvaltabletter er førstevalg Buprenorphine Orifarm sublingvaltabletter.
  • På buprenorfin/nalokson sublingvaltabletter er førstevalg Subuxone Indivior sublingvaltabletter.
Brev med pasientinformasjon sendes ut til alle LAR-brukere fra LAR-klinikken ved Helgelandssykehuset, med kopi til fastlege. Målsetningen for anbudet vil fortsatt være at 70% av pasientene skal gå på førstevalget etter anbudsrunden, og at bytte skal være vurdert for alle pasienter innen 30.04.19.

God etterlevelse av avtalene vil frigi ressurser som brukes til mer eller annen pasientbehandling.

Hvem skal ikke bytte?

Hovedregelen er at alle pasienter som ikke allerede bruker foretrukket preparat bør bytte, men hos noen er det likevel medisinske grunner til ikke å bytte.

Et viktig eksempel er: Metadon Nordic Drugs skal brukes med forsiktighet ved diabetes. Medisinske grunner som fører til bytte skal noteres i journalen. Oppstår det bivirkninger skal de meldes til RELIS, for bedre kunnskap til neste anbudsrunde.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med

Sykehusfarmasøyt Iselin Elvheim

iselin.sorstad.elvheim@helgelandssykehuset.no

eller

Stein Feragen ved LAR-klinikken.

stein.feragen@helgelandssykehuset.no