"Helse i arbeid" ønsker å komme på besøk

I disse dager sendes det ut tilbud om informasjonsmøter til fastlegekontorene på Helgeland. Vi ønsker å komme på besøk for å informere om det nye nasjonale konseptet "Helse i arbeid". 

Laila Govasli og Odd Rune Jensen

Laila Govasli, avdelingsleder Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og Odd Rune Jensen, ass. avdelingsleder FMR og sosionom.

Kort fortalt så har Helse i arbeid to hovedelementer;

  1. Bedriftstiltaket – helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. Tilbudet selges inn via NAV.
  2. Individtiltaket – rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring hos pasienter med:

    • muskel- og skjelettplager
    • vanlige psykiske plager som mild angst og depresjon.

Tilbudet krever henvisning fra fastlege.

Individtiltaket gjennomføres av team bestående av representanter for NAV og helsetjenesten. Fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten med kompetanse innen fysikalsk medisin og psykisk helse involveres. NAVs kompetanse om arbeidsliv supplerer det tverrfaglige teamet. Utredningen kan for eksempel følges av ulike arbeidsfokuserte mestringstilbud eller arbeidsrettet kognitiv terapi. 

I modellen tas det utgangspunkt i at teamet som leverer individtiltaket også bidrar i bedriftstiltaket.

Les mer om behandlingstilbudet

Kontakt oss:

Helse i arbeid-senteret