HELSENORGE

Henvisning til MR Prostata

MR Prostata skal kun bestilles fra Urologisk avdeling etter en vurdering av urolog.

​Noen av disse blir da et pakkeforløp, andre ikke. Henvisninger utenom dette blir returnert.

Urologi Helgelandssykehuset Mosjøen