HELSENORGE

Husk kopi til sykehuset når blodprøver tas hos fastlegen

Når pasientene tar blodprøver hos fastlegen i forbindelse med en time på sykehuset, er det viktig at kopi sendes til sykehuset med navn til behandlende lege. På denne måten får vi blodprøvene inn i vårt journalsystem, DIPS.