HELSENORGE

Mo har fått uroterapeut

Eva Kristoffersen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana er nyutdannet uroterapeut, og gleder seg til å ta imot mange pasienter. Med dette har Mo egen uroterapeut, slik at dette tilbudet nå er på alle sykehusenhetene i Helgelandssykehuset.


Eva

Eva Kristoffersen

Eva var ferdig utdannet i vår, men har vært sykepleier på Helgelandssykehuset Mo i Rana siden 2001. 

Hvorfor bestemte du deg for å ta denne etterutdanningen?
- Det har ligget i vår kompetanseplan lenge, behovet for en uroterapeut på Mo, så da Kristine (Hellesvik, avd.leder), spurte meg, sa jeg ja med en gang – det hørtes spennende ut, forteller Eva.

Hun har vært i praksis i Mosjøen og i Bodø, og gleder seg nå veldig til å komme i gang, og hun synes det er enda mer spennende nå som ferdig etterutdannet spesialsykepleier. Men hva er en uroterapeut?

- Vi hjelper pasienter som har problemer med urinveier, kanskje særlig gjelder dette kvinner med urinveisproblemer som lekkasje, smerter eller infeksjoner - men også menn og barn er våre pasienter. For eksempel menn som har vært gjennom prostatakreftoperasjon, forteller Eva. 

Helgelandssykehuset har fra før to faste uroterapeuter i Mosjøen og en uroterapeut i deltidsstilling i Sandnessjøen. 

Henvisning

Alle henvisninger til uroterapeuter går i regi av urologer og gynekologer som fordeler etter medisinsk vurdering, frister, vurdering av type undersøkelser og geografisk område.

Det er etablert ett tett samarbeid mellom uroterapeuter og urologer i Helgelandssykehuset, der uroterapeutene rapporter til urologer for urologiske pasienter og barn i urologisk utredning.

Tanken er at det skal bli lettere for pasienter å dra på kontroller og oppfølging – kanskje også pasienter som i dag får oppfølging i Bodø. 

- Det er tungvint for pasientene med lang reisevei for en kontrolltime, som ofte ikke tar så lang tid, forklarer Eva.