Ny app for felles retningslinjer for ambulansetjenesten - FRAM

Helgelandssykehuset har et samarbeid med Helse Midt om felles retningslinjer for ambulansetjenesten. Her ligger alle prosedyrer og tiltakskort som blir brukt prehospitalt.
Dette er nå tilgjengelig som en egen app (Bliksund) som er tilgjengelig før legevaktsleger og fastleger mv.
Ny Bliksund-app er tilgjengelig for nettbrett og smarttelefon både for Android og IOS. Last ned appen Bliksund fra Google Play eller App Store.

Ambulansetjenesten har retningslinjene tilgjengelig på lesebrett i bilene, på PC, og etter hvert en trykket versjon. Retningslinjene
synliggjør kunnskapsgrunnlaget i større grad enn tidligere, og antas å ha faglig verdi også for legevakt og som grunnlag for samhandling

Legevakter og fastleger kan få elektronisk tilgang til FRAM.