Helsenorge

Ny tiltaksbok i ambulansetjenesten: FRAM

Ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset har inngått formelt samarbeid med Helse Midt fra 2019 om felles tiltaksbok for ambulansetjenesten. Fagprosedyrer, sertifisering og medikament basislister samkjøres.


Dette betyr at dagens tiltaksbok erstattes med FRAM (Felles faglige Retningslinjer for Ambulansetjenesten i Midt-Norge). FRAM er tilgjengelig via Bliksundweb.no eller som mobilapp. Fastleger som ønsker det kan få tilgang.

Det faglige innholdet og pasientbehandlingen skal selvfølgelig ikke revolusjoneres, men dere vil oppdage at FRAM-prosedyrer samsvarer bedre til dagens medisin, som f.eks UpToDate og Legevakthåndboka.

Vedlagt ligger en forelesning om forandringer i medikamentene. Denne er brukt på introkurset hos ambulansepersonell.

Nye medikamenter i FRAM

Prehospital enhet kan tilby teoribasert kurs i FRAM/akuttprosedyrer ved nok interesse.

Ønskes tilgang til FRAM via Bliksundweb kan Tommy Mathisen(Tommy.Mathisen@Helgelandssykehuset.no) kontaktes.

Øvrig spørsmål og kommentar rettes til medisinsk fagansvarlig Peter Skrabak (peter.skrabak@helgelandssykehuset.no).