Nytt rehabiliteringstilbud til hjertepasienter på Helgeland

I takt med en aldrende befolkning og økt oppmerkomhet på rehabilitering av hjertepasienter nasjonalt har Helgelandssykehuset Sandnessjøen iverksatt ett prosjekt hvor det tilbys rehabilitering av hjertepasienter i Helgelandsregionen.

Tilbudet vil bestå av pre-/retest, hvor hver pasient gjennomgår test av fysisk funksjon, samt en 12 uker treningsperiode med 2 økter ukentlig. Treningen vil bestå av intervalltrening i gruppe og vil bli ledet av fysioterapeut på sykehuset. Tiltaket er basert på nyere forskning innen trening av hjertepasienter.

Ønsker å nå pasienter tidlig

Målgruppen for prosjektet er pasienter med stabil angina, som har gjennomgått hjerteinfarkt, PCI og klaffeopererte, samt pasienter med økt risiko for utvikling av koronar hjertesykdom. Vi ønsker å nå pasienter tidlig i forløpet for best effekt. Pasienter vil videre få informasjon om tilbud kommunalt og opplæring i hva de bør gjøre for å unngå videre utvikling av sykdommen.

Målet med prosjektet er å bedre tilbudet for hjertepasienter i regionen, redusere mortalitet, bedre livskvalitet og redusere antall reinnleggelser i forbindelse med hjertesykdom. Henvisninger vil bli individuelt vurdert av kardiolog ved sykehuset og testet ytterligere før oppstart dersom dette anses som nødvendig.

Henvisning

Pasienter må være henvist fra lege og bør være i stand til å trene uten tilsyn én til én. Henvisningen skal merkes med «hjertetrening» og sendes til avdeling MED Helgelandssykehuset, seksjon hjerte, med lokalisering Sandnessjøen.

Pasientinformasjon om behandlingen med henvisningsrutiner finner i vår behandlingsoversikt:

Hjertetreningsgruppe