Nytt tilbud til pasienter med OSAS (obstruktivt søvnapnèsyndrom)

Vi har ved Helgelandssykehust Mosjøen siden 2008 hatt tilbud om utredning av søvnforstyrrelser og tilpassing av CPAP. Ny teknologi gjør det nå mulig med avstandsoppfølging. 


Lill Tove Sengsdrag Brattbakk, Lungesykepleier
- Ny teknologi gjør det nå mulig med avstandsoppfølging.  Dette innebærer at pasientene slipper å reise/møte fysisk til kontrollene, gir reduserte reisekostnader og er mer miljøvennlig, forteller Lill Tove Sengsdrag Brattbakk, lungesykepleier

Vi har ved Helgelandssykehust Mosjøen siden 2008 hatt tilbud om utredning av søvnforstyrrelser og tilpassing av CPAP (kontinuerlig positiv luftveistrykkbehandling) til pasienter som har fått påvist OSAS. Utredning har skjedd ved nevrologisk poliklinikk og tilpasning/oppfølging ved medisinsk poliklinikk.

Pasientene har tidligere etter oppstart med CPAP vært nødt til å reise til regelmessige fysiske kontroller.  Ny teknologi gjør det nå mulig med avstandsoppfølging.  Dette innebærer at pasientene slipper å reise/møte fysisk til kontrollene, gir reduserte reisekostnader og er mer miljøvennlig.

Ved å aktivere programvaren AirView lastes pasientdata opp i databasen som lungesykepleier har tilgang til. På bakgrunn av disse data og telefonsamtale med pasienten kan lungesykepleier elektronisk justere pasientens CPAP. Journalnotat sendes fastlege og pasienten belastes egenandel på vanlig måte.