Nytt tilbud ved røntgenavdelingen Helgelandssykehuset Mosjøen

Vi har nå startet opp med MR prostata undersøkelser ved røntgenavdelingen i Mosjøen. Pasienter trenger dermed ikke reise til Bodø for slike undersøkelser. Det er ingen endringer i prosedyrene for fastlegene.​MR prostata brukes som ledd i utredning av mistenkt ca. prostata. Fastlege henviser som før til urolog. Ved begrunnet mistanke om kreft henvises det til "pakkeforløp for prostatkreft", og urolog besørger videre henvisning til MR der det er indisert. Ved ikke klar mistanke om kreft men behov for avklaring, går også henvisning til urolog. Det er dermed ikke noen endringer i prosedyrene for fastlegene.

Prostatakreft