Ø-hjelp til øyepoliklinikken

Vi tar daglig imot ø-hjelpspasienter fra fastleger og optikere på Helgeland. De fleste etter avtale. Vi ser imidlertid en økning i antall pasienter som møter opp ved øyepoliklinikken uten at fastlege har gjort avtale med oss, eller at det er sendt henvisning. Dette medfører at enten ø-hjelpspasienter eller planlagte pasienter må vente lenge.

Sykehuskorridor med skilt Øye poliklinikk

​Dette er ikke en ønskelig situasjon, og vi anmoder derfor om at alle henvisninger sendes elektronisk, og vurderes fortløpende.

Dersom det mistenkes akutt sykdom kan dere ringe oss på telefon 75 11 52 71 for å avklare hastegrad og oppmøtetid.

Henvisningen ligger til grunn for vurderingen av hvor fort pasienten må tilses av øyelegen. Alle henvisninger bør inneholde følgende:

  • Symptomer
  • Visus, trykk, og resultat av fluoresceinfarging
  • Varighet av symptomer
  • Mistenkt diagnose
  • Sykehistorikk og eventuelt annet.

Det forventes at en basisundersøkelse av pasienten har blitt utført av henvisende lege.

Dersom dere ønsker å diskutere en behandling over telefonen vil vi være så behjelpelig som mulig med dette.

Pasienter må ikke gis en henvisning og bli bedt om å møte opp på avdelingen uten avtale med øyelege eller sykepleier.