HELSENORGE

Økt kapasitet hos ultralydjordmødre

Alle gravide nå får tilbud om tidlig ultralydundersøkelse i spesialisthelsetjenesten i svangerskapsuke 11-14. Ultralydjordmødre er nå klare til å ta imot pasienter i Mosjøen, på Mo og i Sandnessjøen - og snart i Brønnøysund.


Alle pasienter må ha henvisning fra jordmor eller fastlege. Bestill time via Inntakskontoret. 

Fødestua i Brønnøysund har ​dette tilbudet så snart utstyret er på plass om noen få uker.