HELSENORGE

Overskuddshud på øyelokk

Det finnes standardiserte pasientforløp for denne pasientgruppen. Vi forholder oss til dette når vi vurderer henvisninger med tanke på operasjon av overskuddshud på øyelokk. 

Krav til henvisning av denne pasientgruppen.

 
Medisinsk indikasjon for kirurgisk behandling av overflødig øyelokkshud på øvre øyelokk er at overflødig hud henger utover og nedenfor øvre øyelokkskant og innskrenker synsfeltet. Det er ønskelig med fotodokumentasjon og/ eller resultat av synsfeltundersøkelse som dokumenterer innskrenket synsfelt.
 
Henvisningen må for øvrig inneholde opplysninger om:
  • Sykehistorie, tidligere sykdommer
  • Faste medisiner
  • Allergier
  • Funksjonsnivå/ rullestolbruker/ samarbeider pasienten?
  • Behov for tolk
  • Hjerte-/lungestatus
  • Spesielle funn
 
Mangelfulle henvisninger vil bli returnert.