Realistisk samhandling med fastleger

Det er tittelen på foredraget til Helen Brandstorp fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Programmet er nå klart til Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 i november, der fokuset er på samhandling og kommunikasjon, velferdsteknologi og psykisk helse og rus.

Logo
 

I tillegg kommer bl.a. Sigrunn Gjønnes fra Helsedirektoratet, Pål Trælvik fra Brønnøy kommune, Jon Tomas Finnnson (som er seksjonsleder psykisk helse og rus) fra Helse Nord og adm.dir. i Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir. Se hele programmet og meld deg på:

Program og påmelding

Konferansen er et samarbeid mellom sykehuset og kommunene på Helgeland, via OSO Helgeland. ​

Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning i hos Den norske legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund.