HELSENORGE

Redusert kapasitet på operasjoner

Som kjent foregår det ombygging og renovering av operasjonsavdelingen ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Med bakgrunn i dette vil det være redusert kapasitet for operasjoner fra 21.09.20. frem mot sommeren 2021. 

Operasjon Mo
Vi ønsker at fastleger gjør pasientene kjent med dette før de henvises. Som henvisere skal dere sende henvisningene som vanlig. Bildet er fra en operasjon på Mo

​For å sikre at vi opprettholder dagens tilbud til pasientene vil vi fra 07.09.20 overføre alle henvisninger med proctologiske problemstillinger til Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. 

Dette er en midlertidig ordning og vi vil informere når vi går tilbake til ordinær drift. 

Vi ønsker at fastleger gjør pasientene kjent med dette før de henvises. Som henvisere skal dere sende henvisningene som vanlig.