HELSENORGE

Rusavdelingen holder stengt i sommer

Rusavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana holder stengt i ukene 29-30 og 31. Behandling av henvisninger går som normalt.