HELSENORGE

SARS-COV2 vaksine oppfriskningsdose for immunsupprimerte pasienter

Folkehelseinstituttet (FHI) orienterte like før jul om at alle immunsupprimerte pasienter nå tilbys en fjerde SARS COV-2 vaksinedose (oppfriskningsdose). Denne kan settes 3 mnd. eller mer fra sist vaksinering/gjennomgått covidsykdom.

​Pasientene kontakter selv kommunen/bydelen de sogner til for å få satt vaksine. I følge FHI er ikke dokumentasjon på medisinering nødvendig ved vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å måle antistoffer forut for fjerde dose.

Informasjon fr​​a FHI:

Justering av intervall til oppfriskningsdose for personer med alvorlig svekketimmunforsvar​. ​