HELSENORGE

Smittevernbistand til kommunehelsetjenesten

Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten skal bistå kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Tilbudet er gratis for kommunene og gjelder for alle kommunene innenfor Helgelandssykehusets opptaksområde.

Hovedoppgaven til smittevernsykepleier er undervisning og rådgiving, gjerne med besøk ute i helseinstitusjonene der vi sammen kan jobbe med forbedring av smittevernet.

Alle sykehus i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Helgelandssykehuset har hatt denne stillingen på plass siden 2. september 2019.

Nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner finner du på KORSN (kompetansesenter for smittevern i Helse Nord):

Smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten i Nord-Norge (unn.no)

I Helse Nord jobber vi nå sammen for å opprette og revidere rutiner til infeksjonskontrollprogram (IKP) på nettsida vår. Dette er et lovkrav til alle sykehjemmene. Disse rutinene ligger tilgjengelig på nettsida vår og kommunene kan fritt benytte seg av disse.

Ta gjerne kontakt:

Synnøve
Synnøve Sætermo

Telefon: 958 11 168
e-post