Sommerstengte avdelinger 2019

Oversikt over sommerstenging på avdelinger i Helgelandssykehuset.

Ta gjerne også direkte kontakt med avdelingene for ytterligere informasjon:

Avdelinger

Døgnavdeling for barn og unge, Mosjøen

Sommerstengt fra fredag 5. juli tom. 4. august 2019. Pasienter følges opp av lokal BUP eller fastlege i denne perioden. 

Driftskontoret Kirurgisk poliklinikk, Mo i Rana

Driftskontoret har redusert telefontid: 13.00-14.00 mandag til fredag.

Fødeavdelinger

Føde- og gynekologitilbudet sommeren 2019

Kreft- og infusjonspoliklinikken, Mo i Rana

Stengt på fredager i ukene 26-33.

Rusavdelingen, Mo i Rana

Stengt i ukene 29-31. Henvisninger vil bli behandlet som vanlig.

Rehabiliteringsmedisinsk døgnpost, Sandnessjøen

Stengt i ukene 29-32

Medisinsk og kirurgisk inntak, telefontid, Mosjøen

Telefontid 08:00 – 11:30 alle hverdager.

Øre-Nese-Hals, Sandnessjøen

Feriestengt i uke 29 og 30. Pasientene må henvises til Bodø i denne perioden. 

Øye poliklinikk, Mosjøen

Øyepoliklinikken ved Helgelandssykehuset Mosjøen vil være stengt i uke  27, 28,  29 – 2019 og ingen øyepasienter kan tas imot i denne perioden ved øyepoliklinikken i Mosjøen.

Henvisninger vil bli vurdert fortløpende i disse ukene og pasientene vil få tilbud etter uke 29 – 2019.

Øyeblikkelig hjelp henvisninger og hastesaker som det ønskes rask vurdering av sendes i denne perioden til øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset  - Bodø.