Sommerstengte avdelinger 2020

Sommerstengte avdelinger sommeren 2020.

Vefsna
 
  • Helseekspressen kjører ikke uke 28-31. 
  • Øyepoliklinikken i Mosjøen har stengt uke 29, 30 og 31. Alle henvisninger blir vurdert som vanlig. Ved akutt behov videresendes henvisning/pasient til Bodø.
  • Hudpoliklinikken Mosjøen har stengt i uke 30, 32 og 33. Henvisninger vil bli vurdert som vanlig i alle uker, og pasienter videresendes ved behov. Lysbehandlingsenheten har åpent hele sommeren.
  • Fødeavdelingene holder oppe i sommer, men fødestua i Brønnøysund har stengt fra uke 31 med oppstart 24. august. 

Psykisk helse og rus

  • Døgnavdelinga i Mosjøen har redusert kapasitet fra 14 til 7 sengeplasser i ukene 26 – 33.

  • Døgnavdeling barn og ungdom og familieavdelingen  Mosjøen har stengt i perioden 28 -31.
  • Rusavdelinga på Mo har stengt i ukene 29, 30 og 31.