HELSENORGE

Urologisk øyeblikkelig hjelp

Vi vil minne om at kirurgisk avd. Mosjøen har øyeblikkelig hjelp-funksjon 24/7 for urologi hele året. Det er alltid både LIS 2 og overlege i vakt. 


Det er alltid urolog eller erfaren LIS 2 eller overlege med urologisk kompetanse på vakt, og vi håndterer all urologi som skal håndteres på lokalsykehusnivå i Mosjøen.