HELSENORGE

Helsefellesskap

Denne siden er under utvikling


Helsefelleskap Helgeland er under etablering. 

Helserom Helgeland, lokal helsehjelp med avstandsoppfølging skal forankres i Helsefelleskap når Helsefelleskap Helgeland er etablert.​

  • Samhandlingssjef for Helgelandssykehuset HF er Knut Roar Johnsen
  • ​Interkommunal samhandlingsleder for kommunene på Helgeland er Eline Monsen

​Frem til Helsefelleskap etableres er det overordnet samarbeidsorgan (OSO) som ​fungerer som det faglig/administrative samarbeidet mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF

Les mer om OSO her​