Klinisk samarbeidsutvalg (KSU)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) kan opprette kliniske samarbeidsutvalg (KSU) for utredning av spesifikke problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunene og Helgelandssykehuset.


Slike utvalg gis mandat av OSO og rapporterer til OSO. De kliniske samarbeidsutvalgene skal ha like mange medlemmer fra kommunene og fra Helgelandssykehuset. OSO behandler forslagene fra de klinisk samarbeidsutvalg og beslutter hvordan resultatene skal følges opp.

 

Pågående saker i KSU:

Pågående saker vil bli lagt ut her fortløpende 


Kontakt: Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef

Tlf: 75 11 53 15

Mobil: 916 62 226

Fant du det du lette etter?