OSO - overordnet samhandlingsorgan

OSO’s formål er å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset, for dermed å legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen, og videreutvikling av god samhandling, gode prosesser og gode, sammenhengende pasientforløp.

OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset.

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Medlemmer

OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. Valgperioden følger kommunevalgperiodene.

Medlemmer OSO Helgeland 2018- 2020

Kommunene Helgeland

 • John Arvid Heggen, kommunalsjef Vefsn kommune.
  • Vara, Mildrid H Søbstad, Enhetsleder Vefsn kommune.
 • Kirsten Toft, kommunalsjef/kommuneoverlege Alstahaug kommune.
  • Vara, avventer svar fra Alstahaug kommune.
 • Tove Karin Solli, helse og velferdssjef Brønnøy.
  • Vara, avventer svar fra Regionrådet.
 • Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune.
  • Vara, avventer svar fra Herøy kommune.
 • Ann Jorid Virik, kommunaldirektør for helse og omsorg Rana kommune.
  • Vara, Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune.
 • Britt Blauenfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune.
  • Vara, Elisabeth Bogfjellmo, kommunalsjef helse og omsorg Hattfjelldal kommune.

Helgelandssykehuset

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset.
  • Vara, avventer
 • Fred Murer, Medisinsk direktør Helgelandssykehuset. Senter for fag, forskning og utdanning.
  • Vara, Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver Helgelandssykehuset. Senter for fag, forskning og utdanning.
 • Svein Arne Monsen, områdesjef for kirurgi og akutt Helgelandssykehuset.
  • Vara, Johannes Michael Strehle, områdesjef for kirurgi og akutt Helgelandssykehuset.
 • Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana Helgelandssykehuset.
  • Vara, Grete Mo , områdesjef medisin Mosjøen Helgelandssykehuset.
 • Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse Helgelandssykehuset.
  • Vara , Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser Helgelandssykehuset.
 • Jeanette Pedersen, områdesjef psykisk helse og rus Rana Helgelandssykehuset.
  • Vara, Børge Nordås, områdesjef psykisk helse og rus Mosjøen Helgelandssykehuset.

Sekretariat

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset og Astri K Gullesen, rådgiver Helgelandssykehuset. Senter for samhandling .

Møte og talerett

 • Anne Lise Brygfjeld, Brukerrepresentant.
 • Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland.
 • Lisa Friborg, Fagforbundet KS Nordland.
  • Vara, Elin Bye daglig leder fagforbundet KS Nordland.
 • Henrik Henriksen,Spekter Helgelandssykehuset.
  • Vara, Mona Pedersen Bjørkmo Fagforbundet KS Rana kommune.
 • May-Britt Mørck Jacobsen Fagforbundet KS Vefsn kommune.
  • Vara, Mona Pedersen Bjørkmo Fagforbundet KS Rana kommune.
 • Øyvind Christiansen representant for universitetene i Nord.
 • Avventer navn på representant for legeutdanningen UNN.
 

Møter i OSO

2018

Møte i OSO 29. mai 2018

Møte i OSO 8. februar 2018

2017

Møte i OSO 2. november 2017

2016

20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling OSO referater/20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.