OSO - overordnet samhandlingsorgan

OSO’s formål er å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset, for dermed å legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen, og videreutvikling av god samhandling, gode prosesser og gode, sammenhengende pasientforløp.

OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset.

OSO arrangerer:

Samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

Medlemmer

OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. Valgperioden følger kommunevalgperiodene.

Medlemmer OSO Helgeland 2018- 2020

Kommunene Helgeland

 • John Arvid Heggen, kommunalsjef Vefsn kommune.
  • Vara,  Mildrid H Søbstad, enhetsleder Vefsn kommune.
 • Kirsten Toft, kommunalsjef/kommuneoverlege Alstahaug kommune.
  • Vara, avventer svar fra Alstahaug kommune.
 • Tove Karin Solli, helse og velferdssjef Brønnøy.
  • Vara, avventer svar fra Regionrådet.
 • Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune.
  • Vara, avventer svar fra Herøy kommune.
 • Ann Jorid Virik, kommunaldirektør for helse og omsorg Rana kommune.
  • Vara, Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune.
 • Britt Blauenfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune.
  • Vara, Turi Thorsteinsen, konst. kommunalsjef helse og omsorg Hattfjelldal kommune.

Helgelandssykehuset

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset.
  • Vara, avventer
 • Fred Murer, Medisinsk direktør Helgelandssykehuset. Senter for fag, forskning og utdanning.
  • Vara, Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver Helgelandssykehuset. Senter for fag, forskning og utdanning.
 • Svein Arne Monsen, områdesjef for kirurgi og akutt Helgelandssykehuset.
  • Vara, Johannes Michael Strehle, områdesjef for kirurgi og akutt Helgelandssykehuset.
 • Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana Helgelandssykehuset.
  • Vara, Grete Mo , områdesjef medisin Mosjøen Helgelandssykehuset.
 • Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse Helgelandssykehuset.
  • Vara , Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser Helgelandssykehuset.
 • Jeanette Pedersen, områdesjef psykisk helse og rus Rana Helgelandssykehuset.
  • Vara, Børge Nordås, områdesjef psykisk helse og rus Mosjøen Helgelandssykehuset.

Sekretariat

 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset og Astri K Gullesen, rådgiver Helgelandssykehuset. Senter for samhandling .

Møte og talerett

 • Anne Lise Brygfjeld, Brukerrepresentant.
 • Morten Juul Sundnes, fylkeslege Fylkesmannen i Nordland.
 • Yngve Osbak, rådgiver Fylkesmannen i Nordland.
 • Lisa Friborg, Fagforbundet KS Nordland.
  • Vara, Elin Bye daglig leder fagforbundet KS Nordland.
 • Henrik Henriksen,Spekter Helgelandssykehuset.
  • Vara, Mona Pedersen Bjørkmo Fagforbundet KS Rana kommune.
 • May-Britt Mørck Jacobsen Fagforbundet KS Vefsn kommune.
  • Vara, Mona Pedersen Bjørkmo Fagforbundet KS Rana kommune.
 • Øyvind Christiansen representant for universitetene i Nord.
 

Møter i OSO


2019

Møte i OSO 5. februar 2019Møte i OSO 7.og 8.mai 2019

Møte i OSO 10. september 2019Møte i OSO 12.desember 2019

2018

Møte i OSO 13. november 2018Møte i OSO 29. mai 2018

Møte i OSO 8. februar 2018

2017

Møte i OSO 2. november 2017

2016

20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling OSO referater/20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.