OSO - overordnet samhandlingsorgan

OSO’s formål er å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset, for dermed å legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen, og videreutvikling av god samhandling, gode prosesser og gode, sammenhengende pasientforløp.

OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset.

Medlemmer


OSO har 12 medlemmer, hvorav kommunene har 6 og Helgelandssykehuset 6 medlemmer. Det velges personlig vararepresentant for alle faste medlemmene. Kommunenes representanter velges av regionrådene på Helgeland. Valgperioden følger kommunevalgperiodene.


 

Møter i OSO

2017

Møte i OSO 2. november 2017

2016

20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling OSO referater/20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf20161014_OSO Helgeland-innkalling_og_protokoll.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.