Samarbeidsbeidsavtale og tjenesteavtaler med kommunene

Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. Her finner du hva som er avtalt med kommunene, per kommune.

Inngåtte samarbeidsavtale mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland.

Overordnet samarbeidsavtale

Alstahaug fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Alstahaug fellesavtale.pdfAlstahaug fellesavtale.pdf
Brønnøy fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Brønnøy fellesavtale.pdfBrønnøy fellesavtale.pdf
Grane fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Grane fellesavtale.pdfGrane fellesavtale.pdf
Hattfjelldal fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Hattfjelldal fellesavtale.pdfHattfjelldal fellesavtale.pdf
Hemnes fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Hemnes fellesavtale.pdfHemnes fellesavtale.pdf
Herøy fellessavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Herøy fellessavtale.pdfHerøy fellessavtale.pdf
Leirfjord fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Leirfjord fellesavtale.pdfLeirfjord fellesavtale.pdf
Lurøy fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Lurøy fellesavtale.pdfLurøy fellesavtale.pdf
Nesna fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Nesna fellesavtale.pdfNesna fellesavtale.pdf
Rana fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Rana fellesavtale.pdfRana fellesavtale.pdf
Rødøy fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Rødøy fellesavtale.pdfRødøy fellesavtale.pdf
Sømna fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Sømna fellesavtale.pdfSømna fellesavtale.pdf
Træna fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Træna fellesavtale.pdfTræna fellesavtale.pdf
Vefsn fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Vefsn fellesavtale.pdfVefsn fellesavtale.pdf
Vega fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Vega fellesavtale.pdfVega fellesavtale.pdf
Vevelstad fellesavtale.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Fellesavtaler/Vevelstad fellesavtale.pdfVevelstad fellesavtale.pdf

Inngåtte tjenesteavtaler mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland.

Tjenesteavtale 1: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.

Vevelstad avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Vevelstad avtale 01.pdfVevelstad avtale 01.pdf
Alstahaug avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Alstahaug avtale 01.pdfAlstahaug avtale 01.pdf
Brønnøy avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Brønnøy avtale 01.pdfBrønnøy avtale 01.pdf
Grane avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Grane avtale 01.pdfGrane avtale 01.pdf
Hattfjelldal avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Hattfjelldal avtale 01.pdfHattfjelldal avtale 01.pdf
Hemnes avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Hemnes avtale 01.pdfHemnes avtale 01.pdf
Herøy avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Herøy avtale 01.pdfHerøy avtale 01.pdf
Leirfjord avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Leirfjord avtale 01.pdfLeirfjord avtale 01.pdf
Lurøy avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Lurøy avtale 01.pdfLurøy avtale 01.pdf
Nesna avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Nesna avtale 01.pdfNesna avtale 01.pdf
Rana avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Rana avtale 01.pdfRana avtale 01.pdf
Rødøy avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Rødøy avtale 01.pdfRødøy avtale 01.pdf
Sømna avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Sømna avtale 01.pdfSømna avtale 01.pdf
Træna avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Træna avtale 01.pdfTræna avtale 01.pdf
Vefsn avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Vefsn avtale 01.pdfVefsn avtale 01.pdf
Vega avtale 01.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 1/Vega avtale 01.pdfVega avtale 01.pdf

Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og læring og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Brønnøy avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Brønnøy avtale 02.pdfBrønnøy avtale 02.pdf
Grane avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Grane avtale 02.pdfGrane avtale 02.pdf
Hattfjelldal avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Hattfjelldal avtale 02.pdfHattfjelldal avtale 02.pdf
Hemnes avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Hemnes avtale 02.pdfHemnes avtale 02.pdf
Herøy avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Herøy avtale 02.pdfHerøy avtale 02.pdf
Leirfjord avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Leirfjord avtale 02.pdfLeirfjord avtale 02.pdf
Lurøy avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Lurøy avtale 02.pdfLurøy avtale 02.pdf
Nesna avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Nesna avtale 02.pdfNesna avtale 02.pdf
Rana avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Rana avtale 02.pdfRana avtale 02.pdf
Rødøy avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Rødøy avtale 02.pdfRødøy avtale 02.pdf
Sømna avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Sømna avtale 02.pdfSømna avtale 02.pdf
Træna avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Træna avtale 02.pdfTræna avtale 02.pdf
Vefsn avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Vefsn avtale 02.pdfVefsn avtale 02.pdf
Vega avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Vega avtale 02.pdfVega avtale 02.pdf
Vevelstad avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Vevelstad avtale 02.pdfVevelstad avtale 02.pdf
Alstahaug avtale 02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 2/Alstahaug avtale 02.pdfAlstahaug avtale 02.pdf

Tjenesteavtale 3: Retningslinjer for innleggelse i sykehus.

Herøy avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Herøy avtale 03.pdfHerøy avtale 03.pdf
Leirfjord avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Leirfjord avtale 03.pdfLeirfjord avtale 03.pdf
Lurøy avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Lurøy avtale 03.pdfLurøy avtale 03.pdf
Nesna avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Nesna avtale 03.pdfNesna avtale 03.pdf
Rana avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Rana avtale 03.pdfRana avtale 03.pdf
Rødøy avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Rødøy avtale 03.pdfRødøy avtale 03.pdf
Sømna avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Sømna avtale 03.pdfSømna avtale 03.pdf
Træna avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Træna avtale 03.pdfTræna avtale 03.pdf
Vefsn avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Vefsn avtale 03.pdfVefsn avtale 03.pdf
Vega avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Vega avtale 03.pdfVega avtale 03.pdf
Vevelstad avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Vevelstad avtale 03.pdfVevelstad avtale 03.pdf
Alstahaug avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Alstahaug avtale 03.pdfAlstahaug avtale 03.pdf
Brønnøy avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Brønnøy avtale 03.pdfBrønnøy avtale 03.pdf
Grane avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Grane avtale 03.pdfGrane avtale 03.pdf
Hattfjelldal avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Hattfjelldal avtale 03.pdfHattfjelldal avtale 03.pdf
Hemnes avtale 03.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 3/Hemnes avtale 03.pdfHemnes avtale 03.pdf

Tjenesteavtale 4: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter §3-5 tredje ledd.

Alstahaug avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Alstahaug avtale 04.pdfAlstahaug avtale 04.pdf
Brønnøy avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Brønnøy avtale 04.pdfBrønnøy avtale 04.pdf
Grane avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Grane avtale 04.pdfGrane avtale 04.pdf
Hattfjelldal avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Hattfjelldal avtale 04.pdfHattfjelldal avtale 04.pdf
Hemnes avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Hemnes avtale 04.pdfHemnes avtale 04.pdf
Herøy avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Herøy avtale 04.pdfHerøy avtale 04.pdf
Leirfjord avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Leirfjord avtale 04.pdfLeirfjord avtale 04.pdf
Lurøy avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Lurøy avtale 04.pdfLurøy avtale 04.pdf
Nesna avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Nesna avtale 04.pdfNesna avtale 04.pdf
Rana avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Rana avtale 04.pdfRana avtale 04.pdf
Rødøy avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Rødøy avtale 04.pdfRødøy avtale 04.pdf
Sømna avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Sømna avtale 04.pdfSømna avtale 04.pdf
Træna avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Træna avtale 04.pdfTræna avtale 04.pdf
Vefsn avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Vefsn avtale 04.pdfVefsn avtale 04.pdf
Vega avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Vega avtale 04.pdfVega avtale 04.pdf
Vevelstad avtale 04.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 4/Vevelstad avtale 04.pdfVevelstad avtale 04.pdf

Tjenesteavtale 5: Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon.

Brønnøy avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Brønnøy avtale 05.pdfBrønnøy avtale 05.pdf
Hattfjelldal avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Hattfjelldal avtale 05.pdfHattfjelldal avtale 05.pdf
Hemnes avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Hemnes avtale 05.pdfHemnes avtale 05.pdf
Lurøy avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Lurøy avtale 05.pdfLurøy avtale 05.pdf
Nesna avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Nesna avtale 05.pdfNesna avtale 05.pdf
Rødøy avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Rødøy avtale 05.pdfRødøy avtale 05.pdf
Sømna avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Sømna avtale 05.pdfSømna avtale 05.pdf
Vefsn avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Vefsn avtale 05.pdfVefsn avtale 05.pdf
Vega avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Vega avtale 05.pdfVega avtale 05.pdf
Rana avtale 05.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 5/Rana avtale 05.pdfRana avtale 05.pdf

Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglig nettverk og hospitering.

Brønnøy avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Brønnøy avtale 06.pdfBrønnøy avtale 06.pdf
Grane avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Grane avtale 06.pdfGrane avtale 06.pdf
Hattfjelldal avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Hattfjelldal avtale 06.pdfHattfjelldal avtale 06.pdf
Hemnes avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Hemnes avtale 06.pdfHemnes avtale 06.pdf
Herøy avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Herøy avtale 06.pdfHerøy avtale 06.pdf
Leirfjord avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Leirfjord avtale 06.pdfLeirfjord avtale 06.pdf
Lurøy avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Lurøy avtale 06.pdfLurøy avtale 06.pdf
Nesna avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Nesna avtale 06.pdfNesna avtale 06.pdf
Rana avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Rana avtale 06.pdfRana avtale 06.pdf
Rødøy avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Rødøy avtale 06.pdfRødøy avtale 06.pdf
Sømna avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Sømna avtale 06.pdfSømna avtale 06.pdf
Træna avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Træna avtale 06.pdfTræna avtale 06.pdf
Vefsn avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Vefsn avtale 06.pdfVefsn avtale 06.pdf
Vega avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Vega avtale 06.pdfVega avtale 06.pdf
Vevelstad avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Vevelstad avtale 06.pdfVevelstad avtale 06.pdf
Alstahaug avtale 06.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 6/Alstahaug avtale 06.pdfAlstahaug avtale 06.pdf

Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.

Nesna avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Nesna avtale 07.pdfNesna avtale 07.pdf
Rana avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Rana avtale 07.pdfRana avtale 07.pdf
Rødøy avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Rødøy avtale 07.pdfRødøy avtale 07.pdf
Sømna avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Sømna avtale 07.pdfSømna avtale 07.pdf
Træna avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Træna avtale 07.pdfTræna avtale 07.pdf
Vefsn avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Vefsn avtale 07.pdfVefsn avtale 07.pdf
Vega avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Vega avtale 07.pdfVega avtale 07.pdf
Vevelstad avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Vevelstad avtale 07.pdfVevelstad avtale 07.pdf
Alstahaug avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Alstahaug avtale 07.pdfAlstahaug avtale 07.pdf
Brønnøy avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Brønnøy avtale 07.pdfBrønnøy avtale 07.pdf
Grane avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Grane avtale 07.pdfGrane avtale 07.pdf
Hattfjelldal avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Hattfjelldal avtale 07.pdfHattfjelldal avtale 07.pdf
Hemnes avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Hemnes avtale 07.pdfHemnes avtale 07.pdf
Herøy avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Herøy avtale 07.pdfHerøy avtale 07.pdf
Leirfjord avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Leirfjord avtale 07.pdfLeirfjord avtale 07.pdf
Lurøy avtale 07.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 7/Lurøy avtale 07.pdfLurøy avtale 07.pdf

Tjenesteavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester.

Vevelstad avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Vevelstad avtale 08.pdfVevelstad avtale 08.pdf
Alstahaug avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Alstahaug avtale 08.pdfAlstahaug avtale 08.pdf
Brønnøy avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Brønnøy avtale 08.pdfBrønnøy avtale 08.pdf
Grane avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Grane avtale 08.pdfGrane avtale 08.pdf
Hattfjelldal avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Hattfjelldal avtale 08.pdfHattfjelldal avtale 08.pdf
Hemnes avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Hemnes avtale 08.pdfHemnes avtale 08.pdf
Herøy avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Herøy avtale 08.pdfHerøy avtale 08.pdf
Leirfjord avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Leirfjord avtale 08.pdfLeirfjord avtale 08.pdf
Lurøy avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Lurøy avtale 08.pdfLurøy avtale 08.pdf
Nesna avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Nesna avtale 08.pdfNesna avtale 08.pdf
Rana avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Rana avtale 08.pdfRana avtale 08.pdf
Rødøy avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Rødøy avtale 08.pdfRødøy avtale 08.pdf
Sømna avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Sømna avtale 08.pdfSømna avtale 08.pdf
Træna avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Træna avtale 08.pdfTræna avtale 08.pdf
Vefsn avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Vefsn avtale 08.pdfVefsn avtale 08.pdf
Vega avtale 08.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 8/Vega avtale 08.pdfVega avtale 08.pdf

Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT løsninger lokalt.

Alstahaug avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Alstahaug avtale 09.pdfAlstahaug avtale 09.pdf
Brønnøy avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Brønnøy avtale 09.pdfBrønnøy avtale 09.pdf
Grane avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Grane avtale 09.pdfGrane avtale 09.pdf
Hattfjelldal avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Hattfjelldal avtale 09.pdfHattfjelldal avtale 09.pdf
Hemnes avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Hemnes avtale 09.pdfHemnes avtale 09.pdf
Herøy avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Herøy avtale 09.pdfHerøy avtale 09.pdf
Leirfjord avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Leirfjord avtale 09.pdfLeirfjord avtale 09.pdf
Lurøy avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Lurøy avtale 09.pdfLurøy avtale 09.pdf
Nesna avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Nesna avtale 09.pdfNesna avtale 09.pdf
Rana avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Rana avtale 09.pdfRana avtale 09.pdf
Rødøy avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Rødøy avtale 09.pdfRødøy avtale 09.pdf
Sømna avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Sømna avtale 09.pdfSømna avtale 09.pdf
Træna avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Træna avtale 09.pdfTræna avtale 09.pdf
Vefsn avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Vefsn avtale 09.pdfVefsn avtale 09.pdf
Vega avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Vega avtale 09.pdfVega avtale 09.pdf
Vevelstad avtale 09.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 9/Vevelstad avtale 09.pdfVevelstad avtale 09.pdf

Tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.

Træna avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Træna avtale 10.pdfTræna avtale 10.pdf
Vefsn avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Vefsn avtale 10.pdfVefsn avtale 10.pdf
Vega avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Vega avtale 10.pdfVega avtale 10.pdf
Vevelstad avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Vevelstad avtale 10.pdfVevelstad avtale 10.pdf
Alstahaug avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Alstahaug avtale 10.pdfAlstahaug avtale 10.pdf
Brønnøy avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Brønnøy avtale 10.pdfBrønnøy avtale 10.pdf
Grane avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Grane avtale 10.pdfGrane avtale 10.pdf
Hattfjelldal avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Hattfjelldal avtale 10.pdfHattfjelldal avtale 10.pdf
Hemnes avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Hemnes avtale 10.pdfHemnes avtale 10.pdf
Herøy avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Herøy avtale 10.pdfHerøy avtale 10.pdf
Leirfjord avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Leirfjord avtale 10.pdfLeirfjord avtale 10.pdf
Lurøy avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Lurøy avtale 10.pdfLurøy avtale 10.pdf
Nesna avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Nesna avtale 10.pdfNesna avtale 10.pdf
Rana avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Rana avtale 10.pdfRana avtale 10.pdf
Rødøy avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Rødøy avtale 10.pdfRødøy avtale 10.pdf
Sømna avtale 10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 10/Sømna avtale 10.pdfSømna avtale 10.pdf

Tjenesteavtale 11: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

Hemnes avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Hemnes avtale 11.pdfHemnes avtale 11.pdf
Herøy avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Herøy avtale 11.pdfHerøy avtale 11.pdf
Leirfjord avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Leirfjord avtale 11.pdfLeirfjord avtale 11.pdf
Lurøy avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Lurøy avtale 11.pdfLurøy avtale 11.pdf
Nesna avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Nesna avtale 11.pdfNesna avtale 11.pdf
Rana avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Rana avtale 11.pdfRana avtale 11.pdf
Rødøy avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Rødøy avtale 11.pdfRødøy avtale 11.pdf
Sømna avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Sømna avtale 11.pdfSømna avtale 11.pdf
Træna avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Træna avtale 11.pdfTræna avtale 11.pdf
Vefsn avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Vefsn avtale 11.pdfVefsn avtale 11.pdf
Vega avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Vega avtale 11.pdfVega avtale 11.pdf
Vevelstad avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Vevelstad avtale 11.pdfVevelstad avtale 11.pdf
Alstahaug avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Alstahaug avtale 11.pdfAlstahaug avtale 11.pdf
Brønnøy avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Brønnøy avtale 11.pdfBrønnøy avtale 11.pdf
Grane avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Grane avtale 11.pdfGrane avtale 11.pdf
Hattfjelldal avtale 11.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/Documents/Samhandling avtaler/Tjenesteavtale 11/Hattfjelldal avtale 11.pdfHattfjelldal avtale 11.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.