Utdanningsplaner somatikk


Kontaktpersoner

Fysikalskmedisin og rehabilitering

Sandnessjøen: Seksjonsoverlege Knut Glasø, tlf. 75 12 51 00

Gynekologi og fødselshjelp

Sandnessjøen: Seksjonsoverlege Liv Einmo, tlf. 75 07 98 16
Mo i Rana: Seksjonsoverlege Bente Hjelseth , tlf.75 12 51 00

Geriatri

Mo i Rana: Overlege Dag Ole Aanderbakk,  tlf.75 12 51 00

Lungemedisin

Sandnessjøen: Områdesjef medisin, tlf.75 06 51 06
Mo i Rana: Områdesjef medisin, tlf. 25 12 51 00

Indremedisin

Mosjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00
Sandnessjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00
Mo i Rana: Områdesjef medisin, tlf.75 12 51 00

Kardiologi

Mosjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00
Sandnessjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00
Mo i Rana: Områdesjef medisin, tlf.75 12 51 00

Gastroenterologi

Mosjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00
Sandnessjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00

Nefrologi

Sandnessjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00

Revmatologi

Mo i Rana: Revmatolog Inger Myrnes Hansen/områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00

Urologi

Mosjøen: Områdesjef kirurgi/ urolog Ramona Nofal, tlf. 75 12 51 00

Radiologi

Mosjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00
Sandnessjøen: Områdesjef medisin, tlf. 75 12 51 00
Mo i Rana: Områdesjef medisin, tlf. Tlf.75 12 51 00

Øre- nese -hals

Sandnessjøen: Områdesjef kirurgi/ seksjonsoverlege Bjørn Engel, tlf. 75 06 52 15

Ortopedi

Mo i Rana: Områdesjef kirurgi/akutt, tlf.75 12 51 00

Generell kirurgi

Mosjøen: Områdesjef kirurgi, tlf. 75 12 51 00
Sandnessjøen: Områdesjef kirurgi/akutt, tlf. 75 12 51 00
Mo i Rana: Områdesjef kirurgi/akutt, tlf.75 12 51 00

Gastokirurgi

Mosjøen: Områdesjef kirurgi, tlf. 75 12 51 00
Sandnessjøen: Områdesjef kirurgi/akutt, tlf. 75 12 51 00
Mo i Rana: Områdesjef kirurgi/akutt, tlf.75 12 51 00

Anestesiologi

Sandnessjøen: Områdesjef kirurgi/akutt. tlf. 75 12 51 00
M i Rana: Områdesjef kirurgi/akutt, tlf.75 12 51 00


Se også områdesjefer: 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.