HELSENORGE

Førjulsgave til ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

- Med denne nye tildelingen har vi et enda bedre utgangspunkt for den nye desentraliserte sykepleierutdanningen på Helgeland. En viktig suksessfaktor for tildelingen er det gode samarbeidet mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten på Helgeland, og med VID som utdanningsaktør, sier prosjektleder Silje Paulsen.

Trond Millerjord og Silje Paulsen
HR-sjef Trond Millerjord leder styringsgruppen og rådgiver Silje Paulsen er prosjektleder

Prosjektet ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland, som ledes fra Helgelandssykehuset, har blitt tildelt kr 6,5 millioner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), til satsingen «Veiledningsteam for samarbeid i kommunal praksis».  

HR-sjef Trond Millerjord leder styringsgruppen for prosjektet.
- Jeg vil gratulere alle som har bidratt til prosjektets suksess så langt. Det er svært positivt at vi nå får to utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning på Helgeland med tanke på fremtidig rekruttering.

Evaluere ulike former for digital veiledning

Formålet med dette delprosjektet er å utvikle en modell for veiledningsteam som kan sikre god veiledning i praksis i helse- og sosialfag gjennom “veiledning på veiledningen”.

- I prosjektet vil VID prøve ut og evaluere ulike former for digital veiledning i samarbeid med tjenestene. Et sentralt mål er å understøtte og utvikle veiledningen og læringspotensialet i veiledningen, med et spesielt blikk på veiledere i distriktskommuner og små kommuner, forteller Paulsen.  

Helgelandssykehuset kan ikke mottatt midler direkte fra DIKU, men vil få utbytte av deltakelsen i form av muligheter til kompetanseheving for veiledere og vil bidra med vår erfaring med videreutvikling av praksismodeller for sykepleierstudenter

- Et stort løft

- Dette er et stort løft for samarbeidet som Helgelandssykehuset har med kommunene og VID vitenskapelige høgskole, med bygging av veilederkompetanse og satsting på kombinerte stillinger innen den nye desentraliserte sykepleierutdanningen som starter høsten 2021, sier Paulsen.

Prosjektet lyktes allerede i vår med å innhente om lag 10 millioner kroner i ekstern finansiering fra ulike kilder, i tøff konkurranse med andre innovasjons- og utdanningsprosjekter.

Helgelandssykehuset bidrar sterkt i prosjektet ved både prosjektleder Silje Paulsen fra Senter for HR som er frikjøpt 20 % og i tillegg deltar rådgiver Anne Ingeborg Pedersen fra Senter for fag, forskning og utdanning i prosjektgruppen. Hun har også ledet en av delprosjektene.

Relaterte lenker