HELSENORGE

Heltids sykepleierutdanning

Helgelandssykehuset har cirka 500 sykepleiere ansatt og har årlig behov for å rekruttere mange titalls sykepleiere.

Helgelandssykehuset samarbeider nært med Nord universitet som har sykepleierutdanning i denne regionen. Alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset; Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen har til enhver tid studenter i praksis. Årlig har i underkant av 100 sykepleierstudenter praksis i Helgelandssykehuset. Noen av studentene får tilbud om helgestillinger i studietiden.

Gjennom praksis gis studenter god mulighet til å avklare hvilket fagfelt de kan tenke seg å jobbe innenfor. Alle avdelinger i sykehuset arbeider aktivt for at studenter skal få relevant praksis og flere sykepleiere har etterhvert tilegnet seg veilederkompetanse. Universitetet og Helgelandssykehuset samarbeidet om utvikling av nye praksismodeller og det planlegges for etablering og sambruk av simuleringsfasiliteter for studenter og sykehusansatte.Fant du det du lette etter?