Forskningsforelesninger på fredager

Forskningsforelesninger siste fredag i hver måned. Det legges ut et opptak av hver forelesning.

Se hele forelesningsplan med tidspunkter for våren 2021. Lenker oppdateres her når det foreligger. Det legges ut opptak av hver forelesning. 

NB:  Når dere logger dere inn på skypeforelesningen: Husk å slå av egen mikrofon og video. Spørsmål stilles i chat, og besvares på slutten av forelesningen. 

Herald Reiersen 22. januar

Fredag 22. januar 2021 

Tittel: Tematime. Forskning - status for praktisk hjelp og støtte - idemyldring

"Forskerens time - Kick-off fredagsforelesning 22 Jan 2021" (pdf)

YouTube-opptak av forelesningen/dialogen.

Aslak Himle 29. januar

Fredag 29. januar 2021

Tittel: Leiden Index of Depression Sensitivity og Kognitiv reaktivitetAndrás Puszta 26. februar

Fredag 26. februar 2021

Tittel: Acquired equivalence task – a multifaceted neurocognitive test. 

"Acquired equivalence test and its clinical relevance" (pdf)

YouTube-opptak av forelesningen/dialogen.

Venke A. Grane, Runa M. Andreassen og Herald Reiersen 10. mars. NB: ONSDAG fra kl 11-12!!

Onsdag 10. mars 2020. NB fra kl 11-12!

Tematime for innspill: Litteraturmøter eller Forskerens time? For de som har interesse for å forske og bygge internt forskningsnettverk.

Opptaket av denne diskusjonen ble dessverre ødelagt under prosesseringen. Helse NORD IKT er på saken.

Nina Mørkved 26. mars

Fredag 26. mars 2021

Tittel: Does childhood trauma influence cognitive functioning in schizophrenia?

"Barndomstraumer og psykoselidelser - Implikasjoner for kognitiv fungering" (pdf)

YouTube-opptak av forelesningen/dialogen

Jon Våbenø 30. april

Fredag 30. april 2021

Foreleser:  Jon Våbenø.

Lenke til installert Skype

Lenke til Web-applikasjonen av Skype

Margit Steinholt 28. mai

Fredag 28. mai 2021

Foreleser:  Margit Steinholt

Lenke til installert Skype

Lenke til Web-applikasjonen av Skype

Venke Grane Arntsberg 25. juni

Fredag 25. juni 2021

Foreleser:  Venke Grane Arntsberg. Tittel: ADHD hos voksne - hva trenger vi å vite? 

Lenke til installert Skype

Lenke til Web-applikasjonen av Skype

Fant du det du lette etter?