Innovasjonsforelesninger på fredager

Innovasjonsforelesninger på utvalgte fredager i hver måned. Det legges ut et opptak av hver forelesning.
Se hele forelesningsplan med tidspunkter for våren 2021. Lenker oppdateres her når det foreligger. Det legges ut opptak av hver forelesning. 

NB:  Når dere logger dere inn på Skype forelesningen: Husk å slå av egen mikrofon og video. Spørsmål stilles i chat, og besvares på slutten av forelesningen.

Herald Reiersen - 19. mars

Herald Reiersen, Ph.D. Forsknings- og innovasjonssjef Helgelandssykehuset - Innovasjon på Helgelandssykehuset

Lenke til skype


Kjersti Haukeland Eiken - 26. mars

Kjersti Haukeland Eiken, Innolab Bergen kommune – «Samle, dele, engasjere – mellom alle stoler».  Om bruk av enkel samhandlingsmetodikk, Digikok, som innovasjonspådriver i offentlig sektor. Kjersti viser metoden tatt i bruk som samhandlingsverktøy for forebygging av selvmord.

Lenke til skype


Hege Selnes Haugdahl - 9. april

Hege Selnes Haugdahl, Ph.D, Forskningsrådgiver Helse Nord-Trøndelag - Om prosjektet SØK for forskningslitteratur.

Lenke til skype


Thomas Hoholm - 16. april 

Thomas Hoholm, Ph.D. Instituttleder Institutt for strategi og entreprenørskap BI - "Tjenesteinnovasjon og endring av praksis i helsetjenesten".

Lenke til skype


Prof. Sameline Grimsgaard, Dr. Med., Leder Tromsøundersøkelsen - Tromsøundersøkelsen – muligheter for forskning og innovasjon

Lenke til skype


Arild Kristensen - Daglig leder Norwegian Smart Care Cluster - Norwegian Smart Care Cluster – motor for innovasjon i helse

Lenke til skype


Elin Rønning - 7. mai

Elin Rønning, Spesialrådgiver Innovasjon Norge Nordland - Hva kan Innovasjon Norge hjelpe helseforetakene med?

Lenke til skype


Gunnar Hartvigsen - 21. mai

Prof. Gunnar Hartvigsen, Dr. scient.,  Professor i informatikk ved Universitetet i Tromsø - Innovasjon i e-Helse.

Lenke til skype


Camilla Bø Iversen - 28. mai

Camilla Bø Iversen, Sekretariatsleder Forskningsetikk - Forskningsetikk innen medisin og helse. Fremveksten av etikk i medisin og helsefag: de viktigste prinsippene.

Lenke til skype


Camilla Bø Iversen - 4. juni

Camilla Bø Iversen, Sekretariatsleder Forskningsetikk - Introduksjon til Helseforskningsloven.

Lenke til skype


Onsagers Patentbyrå - 11. juni

Onsagers Patentbyrå - Medisinsk innovasjon og patentering

Lenke til skype


Merethe Myrvang - 18. juni

Merethe Myrvang - Prosjektledelse - Om prosjektledelse innen helse

Lenke til skype

Fant du det du lette etter?