HELSENORGE

VID vitenskapelige høgskole besøkte Helgeland

En delegasjon fra VID vitenskapelige høgskole besøkte Helgeland 3.- 4. november for å møte samarbeidspartnere i kommuner og Helgelandssykehuset, som sammen har lykkes med å etablere ny desentralisert sykepleierutdanning i regionen. Gjennom et rikholdig program over to dager fikk VID bli bedre kjent med både Helgelandssykehuset og kommunene.
VID
F.v. Stig Sørra, Helgelandsrådet, Hanne Falch Kristoffersen, Studiesenter RKK Ytre Helgeland, Anita Lyssand, fakultetet for helsefag VID,  Silje Paulsen, Helgelandssykehuset og Kari Røykenes, fakultet for helsefag, VID.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ønsket VID velkommen til Helgeland.
- Det er positivt for regionen at det har kommet inn en ny utdanningsaktør og jeg ser frem til det videre samarbeidet med VID. Økt digitalisering av utdanningstilbud gir nye muligheter i en region med spredt bosetting, både i forhold til rekruttering og stabilisering. Det er også muligheter for økt samarbeid om forskning og innovasjon

Dialogmøte med kommunene

Hulda Gunnlaugsdottir presenterte Helgelandssykehuset i dag og utviklingsmulighetene i Nye Helgelandssykehuset.

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen fortalte om samarbeidet med kommunene og organiseringen av det nye helsefelleskapet. Fokuset på kvalitet og pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset ble løftet frem, og VID fikk høre om eksempler på hvordan sykehuset i Sandnessjøen jobber med kvalitetsarbeid fra enhetsdirektør Rachel Berg.

Simuleringsrom

Simuleringsrom for sykepleiere. F.v. Kari Røykenes, førsteamanuensis ved fakultet for helsefag, prosjekter Silje Paulsen, Helgelandssykehuset og Anita Lyssand, prodekan ved fakultetet for helsefag, VID


Avslutningsvis i presentasjonen av Helgelandssykehuset fikk VID høre mer om utdanning, forskning og innovasjon i foretaket, fra rådgiver Anne Ingeborg Pedersen.

Det ble også holdt et digitalt informasjons og dialogmøte der 40 representanter fra kommunene på Helgeland deltok. VID ved rektor Bård Mæland og prodekan Anita Lyssand ved helsefakultet presenterte høgskolen og planene for den nye desentraliserte sykepleierutdanningen. VID inviterte alle kommunene til dialog om faglig profil på den nye utdanningen, da det er rom for lokale tilpasninger.

Besøkte Herøy helsetun

VID vil utdanne sykepleiere som innfrir regionens kompetansebehov. Målet er å få til dette gjennom lokalt eierskap og god samhandling mellom fagmiljøene på Helgeland og utdanningen, sa prodekan Anita Lyssand fra VID i sitt fremlegg. 

Helgelandssykehuset fulgte delegasjonen gjennom besøket. I tillegg til møter med samarbeidspartnere både fysisk og digitalt, besøkte delegasjonen Herøy helsetun. Her fikk VID presentert fremtidens helse- og omsorgstjeneste i en liten kystkommune ved Wenche Jørgensen, enhetsleder i Herøy kommune. Ordfører Eldbjørg Larsen i Herøy kommune, var også med og tok imot VIDs delegasjon. 

Det er stor entusiasme over at en ny desentralisert sykepleierutdanning etableres på Helgeland med oppstart høsten 2021.