Helgelandssykehuset går fra grønn beredskap til normal drift!

Beredskapsledelsen i Helgelandssykehuset har i dag (24. januar) besluttet å gå ned fra grønn beredskap til normal drift.