Høringssvar - planprogram

Her publiseres høringssvarene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Etter endt høringsperiode vil svarene bli sammenstilt i en høringsrapport.

Høringsuttalelse fra eldrerådene i HALD - Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse fra eldrerådene i HALD - Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord.pdfHøringsuttalelse fra eldrerådene i HALD - Herøy, Alstahaug, Dønna og Leirfjord.pdf
Høringsuttalelse Grane kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Grane kommune.pdfHøringsuttalelse Grane kommune.pdf
Høringsuttalelse Hattfjelldal kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Hattfjelldal kommune.pdfHøringsuttalelse Hattfjelldal kommune.pdf
Høringsuttalelse Rana kommune_vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Rana kommune_vedlegg.pdfHøringsuttalelse Rana kommune_vedlegg.pdf
Høringsuttalelse Rana kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Rana kommune.pdfHøringsuttalelse Rana kommune.pdf
Høringsuttalelse Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.PDFHøringsuttalelse Vefsn, Alstahaug og Leirfjord.PDF
Høringsuttalelse Brukerutvalget i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Brukerutvalget i Helgelandssykehuset.pdfHøringsuttalelse Brukerutvalget i Helgelandssykehuset.pdf
Høringsuttalelse Rødøy kommune.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Rødøy kommune.pdfHøringsuttalelse Rødøy kommune.pdf
Høringsuttalelse Statens vegvesen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/Helgelandssykehuset2025/Documents/Høringssvar/Høringsuttalelse Statens vegvesen.pdfHøringsuttalelse Statens vegvesen.pdf