Intervju med kommunene

I forbindelse med samfunnsanalysen har Menon Economics gjennomført intervjuer med kommunene på Helgeland. I de tilfellene hvor kommunene har hatt med skriftlig materiale til intervjuene ligger de som vedlegg til referatet.

Fant du det du lette etter?