Kurs for pasienter med prostatakreft mars 2018

12. og 13. mars er det kurs i Mosjøen for pasienter som er behandlet for prostatakreft med operasjon eller stråling. Kurset er også for pårørende. Send henvisning på pasienten og pårørendes navn til Helgelandssykehuset Urologisk avdeling. Henvisningsårsak: LMS-kurs Cancer prostata.

Pensjonister ute

Les mer om kurset:

Prostatakreft

 

 

Se alle våre pasientkurs: 

Pasient- og pårørendeopplæring