Møter med brukerutvalget

Høsten 2022 gjennomføres det en møteserie med brukerutvalget knyttet til vedtakspunk 4. i strukturvedtaket - om det framtidige tjenestetilbudet i Mosjøen og en eventuell samlokalisering mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Referatene fra møteserien publiseres her.

Fant du det du lette etter?