Møter med kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn

Høsten 2022 gjennomføres det en møteserie mellom kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn knyttet til vedtakspunk 4. i strukturvedtaket - om det framtidige tjenestetilbudet i Mosjøen og en eventuell samlokalisering mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Referatene fra møteserien publiseres her.

Fant du det du lette etter?