Utdanning

Ny sykepleierutdanning på Helgeland

Helgelandssykehuset trenger flere sykepleiere. Derfor har vi, i samarbeid med kommunene på Helgeland og VID vitenskapelige høgskole, utviklet en ny deltids-/samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland, med opptak våren 2021. 

— Vår visjon er å utvikle landets beste lokalsykehus på Helgeland – Nye Helgelandssykehuset. Vi trenger å rekruttere dyktige sykepleiere fremover, og håper mange på Helgeland og fra andre steder i landet vil søke på det nyetablerte utdanningstilbudet, sier administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

Sykepleiertilbudet gjør at man kan få utdanning, med garantert praksisplass i egen eller nærmeste nabokommune på Helgeland. 
— Helgelandssykehuset har inngått avtale med VID som sikrer studentene sykehuspraksis i Helgelandssykehuset. Vi er også veldig fornøyd med at sykehuset er med på å utvikle valgemner som gjør studentene enda bedre rustet til å være sykepleier i distriktet og på lokalsykehus, fordi vi vet at det å være sykepleier på Helgeland ofte er annerledes enn i de større byene, påpeker Hulda Gunnlaugsdottir.

Dette er et spesialutviklet samarbeid mellom Helgelandssykehuset og alle kommunene i regionen. 
— Vi er glad for at VID etablerer seg på Helgeland med en sykepleierutdanning som både vi og kommunene har vært med på å utvikle. Dette er et godt supplement til tilbudet som Nord Universitet har i regionen vår, avslutter Gunnlaugsdottir.