Nye utrykningsførere på veien

Opplæringsbilene til Helgelandssykehuset er på veiene i ukene som kommer. For å fordele belastningen for publikum i nærområdet, kjøres det både til Bodø, Trondheim og store deler av Helgeland.

Fire menn lener seg mot en ambulanse
Fra venstre: Instruktør Stian Søllesvik, Martin Edvardsen, Avinor, Kevin Hansen, lærling i Helgelandssykehuset, og Tomas B. Olsen, MIP Sikkerhetssenter.

Deltakerne på kurset som holdes i Mo i Rana, består av rundt 25 nye ambulansearbeidere og brannmenn. Parallelt kjøres det også vedlikeholdskurs.  

For å få kompetansebevis i utrykningskjøring, må elevene gjennom et tredagers teorikurs, samt tilbakelegge drøyt 2.000 kilometer. De fleste av disse kilometerne med god fart og blålys. Sirenen brukes bare når trafikkbildet krever det.
Etter endt opplæring er det teoriprøve og oppkjøring med sensor fra Statens vegvesen.

Noen kan kanskje irritere seg over at man kjører med blålys og skaper stress i trafikken, men i alle kurs kjøres det til både Bodø, Trondheim og resten av Helgeland slik at kursdeltakerne får kjøre i et variert miljø og trafikk, og på den måten får fordelt belastningen for publikum.